Rehabilitering häst

Som de flesta vet är rehabiliterande träning en typ av träning där man arbetar med en låg belastning och med fokus på genomtänkta och korrekta rörelser. Det är ofta vad sjukgymnaster ordinerar oss människor när vi dragit på oss skador som behöver träning för att bli bra. Detta är ett område som inte är lika utforskat för hästar och något som jag valt att dedikera min tid till.

Hästar är oliksidiga

Genom att ta bort belastningen människan utgör, dvs kusken eller ryttaren, och lära hästen hur den ska arbeta med sin kropp på ett korrekt sätt kan vi träna upp svagheter som skapar överbelastningar och felbelastningar. Majoriteten av hästar är höger- och vänsterhänta precis som vi och använder benen på olika sidor mer eller mindre för olika uppgifter. En del hästar har en mer dominerande sida medan andra hästar kan vara mer liksidiga på samma sätt som vi kan vara mer eller mindre högerhänta. Detta påverkar dem i nästan samma utsträckning som det påverkar oss. Tänk dig själv att borsta tänderna med ”fel” hand eller kliva upp på en stol med fel ben först. Det känns ganska avigt eller hur? Får vi välja själv så gör vi det helst med vår dominanta sida.

movement

Hästarna gör precis samma sak när de rör sig. En sida tar hand om och dominerar påskjutet, medan den andra ”hjälper till”. De har bättre koordination och kan svänga korrekt åt ena hållet men har svårare åt det andra hållet. De är ofta smidigare i ena sidans muskulatur än den andra vilket skapar en skevhet genom kroppen. Detta är något som är helt naturligt och som inte stör hästarna särskilt mycket när de ”bara är häst”. Däremot kan det bli ett problem när vi ska skapa en atlet av dem om vi inte arbetar för att de ska bli mer liksidiga. De kommer samtidigt som belastningen och kraven ökar fortsätta att använda sin dominerande sida mer och vi kommer med tiden att få överbelastningssymptom. Alla har vi hört talas om musarm eller tennisarmbåge. Hästar kan lida av liknande symptom.

Vårt program

Det program vi har tagit fram är för att stärka konvalescenters brister och lära dem att använda sin kropp på ett mer hälsosamt sätt. Detta är fullt möjligt och något som hästarna också kan bli medvetna om genom olika övningar. Genom att kombinera denna typ av liksidighetsträning med annan allsidig träning och kontinuerliga behandlingar med osteopati, massage, elektroterapi, passiv rörlighetsträning och stretching kan vi få snabba och förvånansvärt goda resultat.

health2

Vi tar in hästar i rehabilitering där vi tränar dem fyra dagar i veckan från marken eller uppsuttet enligt ett program som är anpassat utefter hästens problem och ger samtidigt obegränsat med behandlingar. Vi skriver veckojournaler över träningen och journaler för alla behandlingar som du får ta del av. När du sedan tar hem hästen gör vi i samråd med dig, om du vill, ett träningsupplägg för fortsatt god hälsa.

Helhet

Vi har ett nära samarbete med duktiga veterinärer, hovslagare, hovformspecialister som regelbundet kommer till anläggningen. Anläggningen vi har är modern och har ridhus, utebana, väldränerade grushagar och gröna sommarhagar. Du kan välja om du vill ha din häst i box eller i vårt lösdriftssysstem Paddock Paradise som uppmuntrar till mycket rörelse vilket är en viktig nyckel till tillfrisknande. Läs mer om gården på www.stallhavang.se

Priser

Aktuell prissättning hittar du under Tjänster >>

Amorosa_trav