Hästosteopati

Osteopati för hästar
Häst-osteopati är en applikation av de principer och standarder som är utvecklade i human-osteopatin, översatta, tillämpade och modifierade till de speciella strukturer och fysiska behov som finns hos hästen.

still_quote2

Vad är osteopati?
Osteopatin grundades i USA 1874 av läkaren Andrew Taylor Still. Den baseras på samma vetenskap som den konventionella skolmedicinen, vi studerar alltså anatomi och fysiologi. En osteopat fokuserar på hälsa istället för på sjukdom. Kroppen har en utmärkt självläkande förmåga och varje skada eller sjukdom är ett tecken på att den är i obalans. Något stör systemet som gör att det inte kan fungera optimalt och symptom uppstår, dessa symptom kallas ofta för skador eller sjukdomar.

En osteopat ser också alltid till helheten. Alla kroppens delar hänger samman och påverkar därför också varandra. Osteopaten fokuserar därför inte så mycket på symptomen som uppstått utan är mer intresserad av att finna grundorsaken.

Det är konsten att frambringa självkorrektion hos en del av organismen genom manuell manipulation, mobilisering och träning av hela systemet, för att preparera dess försvar och ta från dess egna reserver, få fram ett självkorrigerande harmoniserande svar för att återfinna hälsa och balans inom konceptet funktion och struktur, baserat på vetenskapligt kunnande om beteende hos de anatomiska och fysiologiska systemen.

Vluggen Institute for Equine Osteopathy and Education

osteopath