Elektroterapi

elektroterapi1

Vad är elektroterapi?
Elektroterapiteknologin har funnits tillgänglig sedan 1960-talet och använts för att dämpa smärta, släppa muskelspänningar, ta ner svullnader, förbättra motorik och styrka, reversera atrofi, öka blodcirkulationen och som verktyg för jontofores (använda elektrisk stimulans för att få läkemedel genom huden).

Det finns ett stort utbud av olika strömmar och man anpassar strömmen utefter vilket resultat man vill uppnå. Fördelen med elbehandling är att du kommer åt mer djupliggande muskulatur som inte laser eller massage kan nå fram till.

nervoussystem2

Elektroterapi är från början framtaget för människor och den mest kända terapiformen där är kanske TENS/TNS. Till häst använder vi främst Galvanström och Diadynamiska strömmar. De känns inte lika påtagligt och skapar inte muskelkontraktioner vilket kanske är en förutsättning för att de ska fungera bra på hästar. De flesta hästar tycker väldigt mycket om elektroterapi och vi kraftiga smärtor där till och med massage gör för ont är elektroterapin till stor hjälp.

elektroterapi3

Varför elektroterapi?
Med elektroterapin kan du påverka muskler, senor, ligament och leder. Vi kan släppa muskelspänningar, lindra smärta, ta bort svullnader (t.ex. gallor), öka blodcirkulationen så vi får en snabbare läkning vid till exempel senskador, muskelbristningar m.m. Elektroterapi kan även ha fördelaktiga resultat på lindriga ledinflammationer och fungerar bra i förebyggande syfte för att slippa veterinär och kortisoninjektioner.

pain

Med elektroterapin kan vi göra joniseringar och jontoforeser där svullnader kan ledas bort. Svullnader som kanske är orsakade av inflammationer som blivit inkapslade vilket har försvårat läkningen och återhämtningen. När vi får bort svullnaden kan blodcirkulationen fungera bättre genom området, slaggprodukter kan tas om hand och näring, syre och immunförsvar kan ta sig in i området igen för att hjälpa till med läkningen.

Hur fungerar det?
Elektricitet har en förmåga att påverka retbara celler såsom nerv- och muskelceller. Nervceller kan dessutom leda vidare dessa impulser. Det gör elektroterapin till en djupgående terapiform. De elektriska impulserna påverkar cellmembranen genom Natrium/Kalium-pumpen och genom att positivt påverka passagen av kaliumjoner in i nervcellen. Resultatet blir en ökad enzymatisk aktivitet och en biologisk kedjereaktion vilket reducerar inflammation och ökar blodgenomströmningen lokalt (sk hyperemi).

Elektroterapin har också en smärtlindrande effekt genom vasoldilation (venerna vidgas och trycket i vävnaderna minskar), gate-control effekt (de sensoriska nerverna påverkas med en större behagligare impuls vilket blockerar vägen för smärtimpulsen) och genom kroppsegna opiater (endorfiner, endomorfin och enkefaliner frigörs vilket gör att smärtlindringen får en längre effekt). Smärtlindringen gör det också optimalt att använda el före massage då musklerna är väldigt ömma. Elektroterapin kan dock inte ge den tänjande effekt av muskelfibrerna som massagen kan ge. De används därför bäst i kombination.

Läs mer om elektroterapi på Professor Tim Watsons sida: www.electrotherapy.org/

nervoussystem1