LYCKLIGT NYTT ÅR! / HAPPY NEW YEAR!

Svensk version av inlägget finns längre ner:

New Year’s Eve is for many people all about reflection, reflection of last year’s event and perhaps about your life this far. Are you on the right track? I wrote a blog a couple of months ago about judgment (in Swedish) and it is important to take into account today. I see all over Facebook and the news (rarely read news but I did a bit today) about judgments over 2016, mostly in a negative view. If I look back at 2016 for me, many things happen that I did not plan, perhaps many people would see them as negative, but I do not see it that way. For one thing, my back “broke” during the summer. I was really bad, could not move at all for a week and after that I was limited in how much I could do and I still am. The whole summer did not go as planned because of this. Instead of being out training and treating horses and taking care of the farm I spent a lot of time lying in the couch. I decided immediately not to be a victim of my circumstances. That did not mean I refused to accept my limitation, I just did not feel sorry for myself. I did not see it as something bad. I did not judge the situation as “good” or “bad”. Instead I thought; what can I learn from this?

  • I learned that I am vulnerable and cannot control what happens to me or my body.
  • I learned that many things I see as important are really not, compared to my own health.
  • I accepted that it is okay to be vulnerable and I should be grateful when my health is good.
  • I did not like to be passive so I thought about what I could do to help myself as much as possible. I started with working out in our gym EVERY morning to strengthen my muscles. I stretched to become more agile and get back lost mobility in some joints. I found a new Osteopath and started to see him once a week in the beginning.
  • I got reminded of the most important lesson; that I need to LET GO.

zen-is-way-of-liberation-alan-watts

I used this thought pattern for everything that happened to me during the year, because this was not the only unexpected thing I encountered. 2016 was a lot about unplanned events. I did not judge what came to me as good or bad, I tried to find things I could learn from the situation. I thought about ways that I could adapt to the new circumstances and then I let go! The feeling I got of doing that was amazing, I felt like I could manage anything! I believe everything happens for a reason but it is up to you to find out what you should get out of it.

zen-sational-living

So, going back to New Year’s Eve again; I do not judge 2016 as “good” or “bad”. I do not think of “wanted” and “unwanted” events. I let go, 2016 was just like it should have been. I am exactly where I need to be right now. It is impossible to know if something really is good or bad, because what seems “bad” today is perhaps something “good” in a larger perspective. Usually that has been the case in my life.

expectation-quote-1

I also see a lot excitement and expectations about 2017 in social media. “2017 is going to rock!”, “It is going to be the best year ever!” and so on. I guess it is nice to see things positively but with expectations comes disappointments. You are trying to control thing you have no control over. Do you think it sounds boring to go through life with no expectations? I don’t. Instead of feeling nothing, I feel happy! I have let go and therefore I can relax! Everything is going to work out exactly as it should as long as I do not try to control things and people I cannot control! The only thing I have some control of is me. So I choose to make decisions to be a better me next year. I still work out, now three days a week, I still keep myself agile and I still work on handling my thoughts and perception so I can live a happy life. 2017 can be whatever it wants to be! I let go! No expectations! I am happy and I choose to keep going that way! HAPPY ZEN NEW YEAR!

surrender-to-what-is-let-go-of-what-was-have-in-what-will-be-letting-go-quote

_______________________________________________________

Nyårsafton handlar för många om reflektion, reflektion över året som gått och kanske om ditt liv så här långt. Är du på rätt väg? Jag skrev en blogg för några månader sedan som handlade om dömande och det är extra viktigt att tänka på det idag. Överallt på Facebook och på nyhetsmedier (jag läser sällan nyheter men idag gjorde jag det) skriver de dömanden om 2016, mest i negativ mening. Om jag ser tillbaka på 2016, så hände många oplanerade saker för min del, kanske många skulle se dem som negativa, men jag ser det inte på det viset. Som exempel, min rygg pajade totalt i början av sommaren. Jag var riktigt dålig och kunde inte röra mig alls på en vecka och efter det var jag begränsad till hur mycket jag kunde göra och är fortfarande begränsad till viss del. Hela sommaren fortskred därför inte alls som jag tänkt mig, istället för att vara ute och träna och behandla hästar och ta hand om gården spenderade jag mycket tid på soffan. Jag bestämde direkt att jag inte ska vara ett offer för omständigheterna. Det betydde inte att jag vägrade att acceptera mina begränsningar, jag tyckte bara inte synd om mig själv. Jag såg det inte som något dåligt. Jag bedömde inte situationen som ”dålig” eller ”bra”. Istället tänkte jag; vad kan jag lära utifrån detta?

  • Jag lärde mig att jag är sårbar och kan inte kontrollera vad som händer mig eller min kropp.
  • Jag lärde mig att att många saker jag ser som viktiga är inte det i jämförelse med min hälsa.
  • Jag accepterade att det är okej att vara sårbar och jag ska vara tacksam när min hälsa är bra.
  • Jag gillar inte att vara passiv så jag funderade över vad jag själv kan göra för att hjälpa mig själv att bli bättre. Jag började träna i vårt hemmagym VARJE MORGON för att stärka mina muskler så jag ska hålla bättre. Jag stretchade också för att återfå mer rörlighet i leder där jag blivit stel. Jag hittade också en ny osteopat och i början gick jag till honom en gång i veckan.
  • Jag fick en påminnelse om den viktigaste lärdomen; att jag måste SLÄPPA TAGET.

Jag använde detta tankemönster för allt som hände mig under året, för det med ryggen var såklart inte det enda oväntade jag fick uppleva. 2016 handlade i stor utsträckning om oplanerade händelser. Jag valde att inte döma de händelser som kom som varken dåliga eller bra, jag försökte istället se vad jag kunde lära från situationen. Jag hittade sätt att anpassa mig till de nya omständigheterna och sedan släppte jag taget! Känslan jag fick av att göra det var fantastisk! Det kändes som att jag kunde klara av vad som helst. Jag tror att allt som händer, händer av en anledning. Det är upp till mig att ta reda på vad jag ska lära mig av det.

Så tillbaka till nyårsafton igen; jag dömer inte 2016 som ”bra” eller dåligt”. Jag tänker inte i termer av ”önskvärda” och ”icke önskvärda” händelser. Jag släpper taget. 2016 var precis så som det borde vara. Jag är precis där jag ska vara i livet. Det är omöjligt att veta om en händelse är ”bra” eller ”dålig” för i ett större eller längre perspektiv kan något som först ser ut som något dåligt faktiskt visa sig vara något bra. Det har ofta varit fallet i mitt liv.

Jag ser också mycket begeistring och förväntningar på 2017 i sociala medier. ”2017 kommer bli fantastiskt”, ”Det kommer bli det bästa året någonsin!” och så vidare. Jag antar att det är trevligt att se det positivt men förväntningar kommer med besvikelser. Du försöker kontrollera saker du inte har någon som helst kontroll över. Tycker du att det låter tråkigt att leva utan förväntningar? Det tycker inte jag. Istället för att inte känna något så känner jag glädje och lycka! Jag har släppt taget därför kan jag slappna av. Allt kommer att hända precis så som det borde så länge som jag inte försöker kontrollera saker, eller människor, som jag inte har någon kontroll över. Den enda som jag har kontroll över är mig själv. Så jag väljer att bli en bättre version av mig nästa år. Jag tränar fortfarande i gym, nu tre dagar i veckan, jag håller mig fortfarande rörlig och jag arbetar fortfarande på att styra mina tankar och mina personliga upplevelser så att jag kan leva lycklig. 2017 får vara precis vad det vill vara! Inga förväntningar! Jag är lycklig och jag väljer att fortsätta vara det. ZEN NYTT ÅR!

En reaktion till “LYCKLIGT NYTT ÅR! / HAPPY NEW YEAR!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *